دانشگاه جامع دانشگاه کارآفرین

به منظور تشویق دانشجویان فعال درعرصه فرهنگی، جمعی از دانشجویان دختر به منظور زیارت مرقد امامزاده علی صالح در بخش صالح آباد استان ایلام به اردوی یک روزه اعزام شدند. این اردو با یک دستگاه مینی بوس انجام گرفت.